Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Π.Π.Υ.Φ.Υ.

14/06/2012

Observe Net : Παρατηρητήριο Τιμών

Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2011 (υπό κατάρτιση)

Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2010

Αρχεία

ΚΥΑ Επαύξησης του ΠΠΥΦΥ έτους 2015.pdf Μέγεθος: 203.8 KB
Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού από εγκεκριμένο αίτημα ΠΠΥΥ (ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΣΗΔΗΣ).pdf Μέγεθος: 3.3 MB
ΥΑ Εκ νέου παράτασης του ΠΠΥΥ 2010 & των ΠΠΥΦΥ 2011 έως και 2014.pdf Μέγεθος: 193.7 KB
ΚΥΑ Έγκρισης του ΠΠΥΦΥ έτους 2015.pdf Μέγεθος: 143.5 KB
ΥΑ Νέας παράτασης του ΠΠΥΥ 2010 & των ΠΠΥΦΥ 2011 έως και 2014.pdf Μέγεθος: 144.9 KB
ΥΑ Παράτασης του ΠΠΥΥ 2010 & των ΠΠΥΦΥ 2011 έως και 2014.pdf Μέγεθος: 268 KB
Εγχειρίδιο χρήσης - Προετοίμασια και κατάρτιση Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.pdf Μέγεθος: 3.4 MB
Εκπαιδευτικό Υλικό-Προετοιμασία και Κατάρτιση Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014.pdf Μέγεθος: 6.6 MB
Καταρτιση ΠΠΥΦΥ 2014.pdf Μέγεθος: 168 KB
Κωδικοποίηση των κρατήσεων που επιβαρύνουν το Π.Π.Υ.Υ. Μέγεθος: 713.1 KB
Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων συμμετοχής φορέων υγείας και πρόνοιας στο Observe Net (22/11/2011) Μέγεθος: 834.8 KB
ναλυτική παρουσίαση αποτελεσμάτων συμμετοχής φορέων υγείας και πρόνοιας στο Observe Net (15/9/2011) Μέγεθος: 854.3 KB
Oδηγίες χρηστών για την καταχώρηση στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών και περιεχόμενα αυτού Μέγεθος: 101.4 KB
Οδηγίες κατάρτισης Π.Π.Υ.Υ. 2011 - Οδηγίες Χρήσης Μέγεθος: 441.7 KB
Οδηγίες κατάρτισης Π.Π.Υ.Υ. 2011 - Επεξήγηση της διαδικασίας Μέγεθος: 4.6 MB
Κωδικοποίηση Αποθεμάτων κατά Κωδικό Γενικής Λογιστικής, Δημοσίου Λογιστικού και Διεθνούς Ταξινόμησης GMDN Μέγεθος: 2.3 MB
Κωδικοποίηση Πάγιου Ενεργητικού κατά Κωδικό Γενικής Λογιστικής, Δημοσίου Λογιστικού και Διεθνούς Ταξινόμησης GMDN Μέγεθος: 7.3 MB
Κωδικοποίηση των Φαρμάκων κατά ATC, Κωδικό Γενικής Λογιστικής και Δημοσίου Λογιστικού(23-12-2010) Μέγεθος: 5.8 MB