Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Επιλεγμένοι Φορείς για τις συγχρηματοδοτούμενες Κοινές Δράσεις του Προγράμματος Εργασίας έτους 2018

04/02/2020

3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2014 - 2020

Επιλογή Φορέα υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Κοινής Δράσης του Προγράμματος Εργασίας

έτους 2018

Κοινή Δράση 1:

JA-01-2018: Κοινή Δράση για την ενίσχυση του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού και της Ετοιμότητας Απόκρισης της Ε.Ε. σε σοβαρές απειλές για την Υγεία

(Joint Action to strengthen International Health Regulations and Preparedness in the EU- SHARP)

(ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ € 7.900.000)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ)

Επιστημονικά υπεύθυνη:

κα. Ελεονώρα Χατζηπασχάλη

email: e.chatzipachali@eody.gov.gr

τηλ. 210-8129001