Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Επιλογή Φορέων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Προγράμματος Εργασίας έτους 2020

13/05/2020

Κοινή Δράση 1:

«Κοινή Δράση για την Ενίσχυση της συνεργασίας στον Έλεγχο του Καπνού μεταξύ ενδιαφερόμενων Κρατών Μελών και Επιτροπής»

(Joint Action on Strengthening cooperation on tobacco control between interested Member States and Commission)

(συγχρηματοδότηση € 2.500.000)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ

Αγγελική Λάμπρου, Επιδημιολόγος, RN, MPH, ScD-Doctor of Science,

Διδάκτωρ Επιδημιολογίας και Περιβαλλοντικής Υγείας Πανεπιστημίου Harvard

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επιδημιολογίας & Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών

τηλ: 210-5212467

e-mail: npho_jatc2@eody.gov.gr

a.lamprou@eody.gov.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Σωτηρία Σχορετσανίτη, Ψυχολόγος, Msc, PhD,

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Προϊσταμένη Γραφείου Διακοπής Καπνίσματος, Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγείας και Επιτήρησης Διακοπής Καπνίσματος,

Δ/νση Επιδημιολογίας & Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών

τηλ.: 210-5212463

e-mail: s.schoretsaniti@eody.gov.gr

Κοινή Δράση 2:

«Κοινή Δράση για την Υποστήριξη των Κρατών – Μελών αναφορικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας»

(Joint Action on Support for Member States’ Implementation of best practices in the area of mental health)

(συγχρηματοδότηση € 5.400.000)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ

Βασιλεία Κοντέ, Ιατρός, Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

τηλ: 210-5212457, 6972706262

e-mail: v.konte@eody.gov.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

Μαρία Στάμου, Ψυχολόγος, PhD,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ετοιμότητας & Απόκρισης

τηλ.: 210-5212170

e-mail: m.stamou@eody.gov.gr

Κοινή Δράση 3:

«Κοινή Δράση για την αύξηση της ικανότητας των εθνικών σημείων επαφής να παρέχουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και βοήθεια σε εθνικούς υποψήφιους για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ESF+) στον τομέα της υγείας και πιθανή υποστήριξη για δράσεις που σχετίζονται με την υγεία υπό τη χρηματοδότηση μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

(Joint Action on Increasing the capacity of national focal points (NFP ΄s) to

provide guidance, information and assistance to national applicants on the

implementation of the ESF+ health strand and possible support for health – related actions under other EU funding instruments)

(συγχρηματοδότηση € 1.500.000)

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ

Σταύρος Διβάνης , Στέλεχος, Μονάδας Α’:Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

τηλ: 2131500772

e-mail: sdivanis@mou.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

α) Στέλλα Στουπή,

Προϊσταμένη Μονάδας Α΄

Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

τηλ.: 2131500771

e-mail: sstoupi@mou.gr

β) Αριστομένης Συγγελάκης,

Στέλεχος Μονάδας Α’: Στρατηγικού και Επιχει-

ρησιακού Σχεδιασμού

τηλ.: 2131500790

email: asyngelakis@mou.gr

Κοινή Δράση 4:

«Κοινή Δράση για την αντιμετώπιση διαφορών που προκύπτουν κατά

την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων από τα

Κ-Μ στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, καθώς και της χρήσης δεδομένων υγείας»

(Joint Action on addressing differences in national General Data Prote-

ction Regulation (GDPR) implementation in the health sector, including

the European Data Space and the health data use)

(συγχρηματοδότηση 1.500.000 – 2.500.000€, η διακύμανση οφείλεται

στο εάν θα ανατεθεί ή όχι η σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας (Code

of Conduct) σε εξωτερικό ανάδοχο).

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων νήσων & Δυτικής Ελλάδας

ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ

Αμπελογιάννη Βασιλική, Προϊσταμένη Τμήματος Πληροφορικής, ΓΝ Άρτας

τηλ: 2681361402

e-mail: ampelogianniv@gnartas.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

α) Σπύρος Λύκας,

Υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής ΓΝ Άρτας

τηλ.: 2681361401

e-mail: lykass@gnartas.gr

β) Ευστάθιος Kόκλας,

Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας

τηλ.: 2681361139

e-mail: koklass@gnpatras.gr