Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του 3ου Προγράμματος Υγείας 2014-2020 - Βραβεία Υγειας της Ε.Ε. (EU Ηealth Αward)

08/07/2015

Πρόσκληση του αρμοδίου Τμήματος της Ε. Επιτροπής: Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) Health Unit, στα πλαίσια του «3ου Προγράμματος Υγείας 2014 – 2020», σε εθνικούς Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς – ΜΚΟ - σχετικά με το νέο βραβείο υγείας της ΕΕ, (EU Health Award), το οποίο θα απονεμηθεί σε ΜΚΟ που συνέβαλαν δραστικά στον αγώνα κατά του ιού Έμπολα - Ebola virus...