Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Πίνακας επιλεγέντων φορέων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Προγράμματος Εργασίας έτους 2019

13/06/2019

3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2014-2020

Επιλογή Φορέων υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Προγράμματος Εργασίας έτους 2019

Κοινή Δράση 1:

«Κοινή Δράση για την εφαρμογή επικυρωμένων βέλτιστων πρακτικών»

(Joint Action on Implementation of validated best practices)

(συγχρηματοδότηση € 6.000.000)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Επιστημονικά υπεύθυνοι: α) Ιωάννα Αντωνιάδου (Παιδίατρος – Δ/ντρια) τηλ: 210-7701557, e-mail: ianton50@yahoo.com

β) Αδαμαντία Ξεκαλάκη (Παιδίατρος)

τηλ: 210-7701557, e-mail: a.xekalaki@gmail.com

γ) Βενετία Μαρία Βραϊλα (Παιδίατρος), τηλ:210-7701557, e-mail: vvraila@yahoo.com

Κοινή Δράση 2:

«Κοινή Δράση για την ενίσχυση της ετοιμότητας για την υγεία και ανταπόκριση σε βιολογικές και χημικές τρομοκρατικές επιθέσεις» (Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks)

(συγχρηματοδότηση € 5.000.000)


ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιστημονικά υπεύθυνοι: α) Δημήτριος Ηλιόπουλος – Ιατρός- Οδοντίατρος, υπεύθυνος Κ.ΕΠΙΧ., τηλ: 2105212054, 2105212028 , e-mail: d.iliopoulos@keelpno.gr

β) Γεράσιμος Γερολυμάτος, Κ.ΕΠΙΧ., τηλ: 2105212054, e-mail: g.gerolymatos@keelpno.gr

γ) Γεώργιος Δελλής – Κ.ΕΠΙΧ., τηλ: 2105212054, e-mail: g.dellis@keelpno.gr

Κοινή Δράση 3:

«Κοινή Δράση για την εφαρμογή ψηφιακά ολοκληρωμένης φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο»

(Joint Action on Implementation of digitally enabled integrated person – centered care)

(συγχρηματοδότηση € 4.000.000)


4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Επιστημονικά υπεύθυνοι: α) Δημήτρης Τσαλικάκης – Υποδιοικητής 4ης ΥΠΕ, τηλ.: 2313327885, e-mail: dtsalikakis@4ype.gr

β)Aιμιλία Μακρυαλέα – Δ/ντρια Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

τηλ.: 2313327832, e-mail: amakrialea@4ype.gr

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Β' – Ευρωπαϊκής Ένωσης