Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019

14/05/2019
Το Υπουργείο Υγείας καλεί, στο πλαίσιο υλοποίησης των Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019 του Τρίτου Προγράμματος Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας 2014 - 2020, τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς Δικαιούχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους για την υλοποίηση των τριών ακόλουθων συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων:
1. JA-01-2019. Κοινή Δράση για την εφαρμογή επικυρωμένων βέλτιστων πρακτικών (Joint Action on implementation ο/ validated best practices) (συγχρηματοδότηση 6.000.000 ΕΥΡΩ ).
2. JA-02-2019. Κοινή Δράση για την ενίσχυση της ετοιμότητας για την υγεία και ανταπόκριση σε βιολογικές και χημικές τρομοκρατικές επιθέσεις (Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemica/ terror attacks) (συγχρηματοδότηση 5.000.000 ΕΥΡΩ ).
3. JA-03-2019. Κοινή Δράση για την εφαρμογή ψηφιακά ολοκληρωμένης φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο (Joint Action on implementation ο/ digitally enabled integrated person-centered care) (συγχρηματοδότηση 4.000.000 ΕΥΡΩ)
Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.
Περισσότερα θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.
Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας (τηλ. 213 216 1005: κα Βασσάλου ή 213 2161629: κος Καλογεράκης), fax: 2132161909, e-mail: intrel@moh.gov.gr