Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του 3ου Προγράμματος Υγείας 2014-2020 - 3rd EU Health Programme

30/01/2017

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 23 Νοεμβρίου 2016 μια ανοικτή δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του 3ου Προγράμματος Υγείας 2014-2020 - 3rd EU Health Programme στο διαδικτυακό τόπο: [1] http://ec.europa.eu/health/programme/policy_en ο οποίος διαφημίζεται και στην πλατφόρμα Πολιτική Υγείας [2] https://webgate.ec.europa.eu/hpf/ και στην ιστοσελίδα της DG Sante - Chafea [3] http://ec.europa.eu/chafea/health/ .


Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2017. Όλοι οι πολίτες και οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την πολιτική της υγείας, τη δημόσια υγεία, την υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη είναι ευπρόσδεκτοι να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαβούλευση. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει ότι οι ομάδες ενδιαφερομένων, καθώς και το ευρύ κοινό μπορεί να έχει λόγο στην ολοκλήρωσή του Προγράμματος και τις μελλοντικές προτεραιότητες του. Τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Τρίτου Προγράμματος Υγείας και για τις μελλοντικές εργασίες 2018-2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, μέχρι τα μέσα του 2017.


Η διαβούλευση μπορεί να αναζητηθεί στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en