Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2018

16/03/2018

Στο επισυναπτόμενο αρχείο pdf μπορείτε να δείτε την υπ’ αριθμ. ΔΔ(β)οικ. 22846/16.03.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι δυνητικοί Δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Τρίτου Προγράμματος Δράσης για την Υγεία 2014-2020 - Πρόγραμμα Εργασίας έτους 2018 (Third Health Programme for Joint Actions 2014 – 2020 – 2018 Annual Work Programme).

Λήξη Προθεσμίας υποβολής αίτησης: 26η Μαρτίου 2018.