Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Προκηρύξεις - Προσκλήσεις - Γνωστοποιήσεις

Τελευταία άρθρα

31/07/2014

3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία 2014-2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2014

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 67654/30.7.2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Υπουργός Υγείας καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Κοινών Δράσεων του Προγράμματος Εργασίας έτους 2014 (Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για την Υγεία 2014 -2020).
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στα τηλ. επικοινωνίας: 213 216 1629, 213 216 1603, 213 216 1602, 213 216 1326.

Προκηρύξεις - Προσκλήσεις - Γνωστοποιήσεις
Σελίδα: από 2