Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΑΝ


Πρόεδρος ΕΣΑΝ
ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6972714265 dtziallas@gmail.com

Αντιπρόεδρος ΕΣΑΝ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 6972051454 t0ny@otenet.gr

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής
Τακτικά μέλη
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 6973538974 mavamvou@gmail.com
ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ 6947833186 bellalithalia@yahoo.com
ΣΟΥΡΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6982454615 psourtzi@nurs.uoa.gr
Αναπληρωτές
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6944172202 dimitrel@otenet.gr
ΜΠΡΙΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ 6947043028 mprikori@gmail.com
ΣΑΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 6949557489 msakoufaki@yahoo.com

Γραμματεία ΕΣΑΝ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
213-2161749 Fax: 210-5237651 dey@moh.gov.gr