Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021

Δελτίο τύπου ολομέλειας ΕΣΑΝ Νο 2

06/02/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 2. (27-1-17)

Πραγματοποιήθηκε στις 27-1-17 η 2η συνεδρίαση της Ολομέλειας του ΕΣΑΝ προκειμένου να επεξεργαστεί τις προτάσεις της εκτελεστικής Επιτροπής του οργάνου. Κατόπιν επεξεργασίας των θεμάτων και ώριμου διαλόγου που ακολούθησε, η ολομέλεια του ΕΣΑΝ ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Δημιουργία Διεύθυνσης «Ανάπτυξης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών» στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας, με την κατάθεση συγκεκριμένης και αναλυτικής πρότασης ως προς τη δομή και τις αρμοδιότητες της

2. Δημιουργία επιτροπών εργασίας (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 της αριθ. πρωτ. Υ7/3147/20-8-1993) για επεξεργασία των θεμάτων που απασχολούν την Νοσηλευτική κοινότητα και καθορισμός συγκεκριμένου τρόπου εργασίας και χρονοδιαγράμματος για την υποβολή σχετικών προτάσεων στην Ε.Ε. Στις επιτροπές [α)Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, β)άσκησης του επαγγέλματος και γ)έρευνας] καλούνται να συμμετέχουν ανάλογα με το αντικείμενο, Νοσηλευτές, εκπρόσωποι αντίστοιχων επιστημονικών εταιρειών, κλαδικών σωματείων, ή και άλλων κρατικών ή ιδιωτικών φορέων.

3. Γνωμοδότησε πάνω σε τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα του κλάδου

Την συνεδρίασε χαιρέτησε με την παρουσία του ο Υπουργός Υγείας Κος Ξανθός και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κος Γιαννόπουλος. Ο Πρόεδρος του ΕΣΑΝ Κος Τζιάλλας ενημέρωσε τον Υπουργό για τα τρέχοντα θέματα του κλάδου και την στόχευση του ΕΣΑΝ, ζήτησε δε την συμμετοχή του οργάνου στη σύνθεση των επιτροπών για την εκπόνηση μελετών αναφορικά με θέματα του χώρου της υγείας

Ο Υπουργός εξέφρασε την βούληση της πολιτικής ηγεσίας να προχωρήσει μέσα από το ΕΣΑΝ την δρομολόγηση της επίλυσης των χρόνιων θεσμικών θεμάτων της Νοσηλευτικής, εξαίροντας τον ιδιαίτερο ρόλο των Νοσηλευτών, όπου με ανιδιοτέλεια και ευσυνειδησία κράτησαν και κρατούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας όρθιο, συμβάλλοντας μέσα από αντίξοες συνθήκες στην προσπάθεια που γίνεται για την σταθεροποίηση του.

Η 3η ολομέλεια του ΕΣΑΝ ορίστηκε στις 3 Μαρτίου 2017

# Για επικοινωνία και συμμετοχή στις επιτροπές του ΕΣΑΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Σ.Α.Ν.

Πληροφορίες: Α. Μιχαηλίδου

Τηλέφωνο: 213-2161749

Fax: 210-5237651

e-mail: dey@moh.gov.gr