Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Συστάσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση

20/07/2022
Ατμοσφαιρική Ρύπανση - Pollution And Green World

Σε συνέχεια της σημερινής ενημέρωσής μας (20/07/2022) από το δίκτυο μετρήσεων του ΥΠΕΝ, στο σταθμό ΚΟΡΩΠΙ παρατηρούνται ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (αναμένεται μέση 24ωρη συγκέντρωση μεγαλύτερη από 100 μg/m3), λόγω της πυρκαγιάς στα βόρεια και ανατολικά του λεκανοπεδίου. Οι ανωτέρω συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν για όσο διάστημα διαρκεί η πυρκαγιά, αναλόγως και των επικρατουσών μετεωρολογικών συνθηκών και ενδέχεται να επηρεαστούν περιοχές όμορες με την πυρκαγιά στην κατεύθυνση του ανέμου.


Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει την ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.3191/14-1-14 εγκύκλιο με συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας ανάλογα με τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.10) ως ακολούθως:

Α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου για 24ωρες συγκεντρώσεις Α.Σ.10: 101-150 μg/m3

  • Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα
  • καρδιοπαθείς
  • παιδιά
  • τα άτομα άνω των 65 ετών

θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους.

  • Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.

Β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό για 24ωρες συγκεντρώσεις Α.Σ.10: 101-150 μg/m3

Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό