Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση των Περιφερειών όλης της χώρας για τη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή και Οδοντοτεχνίτη λόγω της σύστασης σε ΝΠΔΔ των αντίστοιχων Συλλόγων

30/05/2017