Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021

Ορισμός ημερομηνίας εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις

24/05/2021