Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Κανόνες Υγιεινής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

28/02/2020

Το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και λόγω της εποχικής αύξησης των κρουσμάτων ιογενούς αιτιολογίας,(εποχική γρίπη,COVID-19, κ.α) κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο την υπενθύμιση βασικών κανόνων υγιεινής που πρέπει να τηρούνται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στεριάς, θάλασσας και αέρα και στους επιβατικούς σταθμούς αυτών, με βασικό στόχο την προστασία και διασφάλιση της Ατομικής Υγείας επιβατών και εργαζομένων και κατ’ επέκταση της Δημόσιας Υγείας.