Κυριακή, 22 Μαΐου 2022

Προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου καθώς και των μαθητών

09/03/2020

Το παρόν έχει ως σκοπό την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου για βαριά νόσηση από τον κορωνοϊό SARS–COV-2 καθώς και των μαθητών.