Τρίτη, 17 Μαΐου 2022

Μέτρα προστασίας για γυμναστήρια

11/03/2020

Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2 σε χώρους γυμναστηρίων με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας