Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Εγκαταστάσεις εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης υγρών και διαχείρισης στερεών αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων

14/03/2020

Με αφορμή την εξάπλωση του ιού SARS-COV-2 στην παγκόσμια κοινότητα υπενθυμίζεται ότι η παροχή
ασφαλούς πόσιμου νερού απαλλαγμένου από υγειονομικούς κινδύνους, η ασφαλής διαχείριση υγρών και
στερεών αποβλήτων καθώς και η τήρηση συνθηκών υγιεινής στις μονάδες υγείας, διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο για τη διασφάλιση της βέλτιστης παροχής υπηρεσιών υγείας, την προστασία της υγείας
ασθενών, εργαζομένων, επισκεπτών και της Δημόσιας Υγείας εν γένει, από τη μετάδοση οποιασδήποτε
ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης και της λοίμωξης COVID-19 που προκαλείται από τον ιό SARS–COV-2.