Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

Συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης

14/03/2020

Με αφορμή την εξάπλωση του ιού SARS-COV-2 στην παγκόσμια κοινότητα υπενθυμίζεται ότι η παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού, η υγειονομική διαχείριση των υγρών αποβλήτων και γενικά η εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής, διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία της δημόσιας Υγείας από την
εξάπλωση οποιασδήποτε ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης και της λοίμωξης COVID-19.