Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες

20/03/2020

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός SARS-CoV-2 μπορεί να
επιβιώνει σε επιφάνειες από λίγες ώρες έως αρκετές ημέρες και εξαρτάται από τις ποικίλες
συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον (θερμοκρασία και υγρασία) και τον τύπο της
επιφάνειας (μέταλλο, ξύλο, χαρτί, γυαλί, πλαστικό κ.α.). Λόγω της πιθανής επιβίωσης του
ιού στον περιβάλλοντα χώρο, η υπηρεσία μας κρίνει απαραίτητη την παροχή οδηγιών και
κατευθύνσεων για την λήψη μέτρων εξυγίανσης (υγιεινής, καθαριότητος και
απολύμανσης των επιχειρήσεων).