Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022

Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων - πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2

07/08/2020

Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και με αφορμή την εν μέρει άρση των περιοριστικών μέτρων, προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων ελέγχου ταξιδιωτών στις πύλες εισόδου της χώρας, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού (COVID-19) σε επιβάτες προερχόμενους από χώρες του εξωτερικού.

Σκοπός του παρόντος είναι η υπενθύμιση της ανάγκης ετοιμότητας και απόκρισης των Υγειονομικών Αρχών των πυλών εισόδου της χώρας (λιμένες) και συγκεκριμένα των τμημάτων Υγειονομικών ελέγχων/Υγειονομείων λιμένων για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διαχείριση των ατόμων, τα οποία είτε έχουν εκδηλώσει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 κατά το ταξίδι, είτε έχουν εκτεθεί και ενδεχομένως θα εκδηλώσουν συμπτώματα κατά την παραμονή τους στη χώρα. Ως