Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Διαχείριση και μεταφορά ανθρωπίνων σορών ή τέφρας θανόντων από COVID19

11/12/2020

Όλα τα νεκρά σώματα δυνητικά μπορεί να είναι μολυσματικά. Αν και τα περισσότερα παθογόνα μικρόβια δεν μεταδίδονται από νεκρά σώματα σε υγιή άτομα, ωστόσο κάποια μπορεί να μεταδοθούν μέσω επαφής με τα βιολογικά υγρά, τα κόπρανα ή τους ιστούς των νεκρών. Ο δυνητικός κίνδυνος μετάδοσης του ιού μέσω της διαχείρισης νεκρών σωμάτων ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη Covid-19 θεωρείται χαμηλός και έως σήμερα δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό. Λαμβάνοντας υπόψη ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για το θέμα, η Υπηρεσία μας παρέχει μέσω της παρούσας εγκυκλίου διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαχείριση ανθρωπίνων σορών.