Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

22/03/2021

Πλήθος επιστημονικών δεδομένων, που έχουν δημοσιευθεί τους τελευταίους μήνες, δείχνουν ότι η χρήση μάσκας στην κοινότητα είναι μια αποτελεσματική μη φαρμακευτική παρέμβαση για τη μείωση της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID-19.

Aναφορικά με το είδος της μάσκας, το ευρύ κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί:
 μη ιατρικές (υφασμάτινες) μάσκες ή απλές χειρουργικές μάσκες μιας χρήσης, φροντίζοντας επισταμένως για τη σωστή εφαρμογή τους, ή
 διπλές μάσκες (υφασμάτινη μάσκα πάνω από χειρουργική μάσκα).
Για όλους τους τύπους μασκών θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες για τη σωστή χρήση τους, όπως περιγράφονται στην προύσα εγκύκλιο