Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ενιαίο Κυρωτικό

02/12/2014

Ενιαίο Κυρωτικό σύμφωνα με το Ν.4235, ΦΕΚ 32Α/ 11-2-14:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235/2014

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.