Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022

Κουρείς - Κομμωτές - Δερματοστιξία

23/01/2013

KYA με αρ. 16228/τ.β. ΦΕΚ 1723, 18/5/2017, "Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων"

Nόμος 4281/2014, ΦΕΚ 160Α/8-8-2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. άρθρα 238-239 βεβαίωση συνδρομής νομίμων προυποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος κουρέα -κομμωτή & τεχν. Περιποίησης άκρων

Άρθρο 241 Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων- κουρείων, περιποίησης χεριών-ποδιών.

Άρθρο 242 Πειθαρχικό Συμβούλιο-Πειθαρχικές Ποινές

ΚΥΑ Δ1γ/Γ.Π. οικ. 75644 , ΦΕΚ 4715/22-10-2018, τ.β. "Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ..ως ΕΚΕ"

Ν. 4512/2018, ΦΕΚ 5, 17-1-2018, Άρθρο 244 "Ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή - κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών"