Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Εγκύκλιοι προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος

10/07/2015
Εγκύκλιοι προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος

Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net

Εγκύκλιοι προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος