Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εξέταση της επισήμανσής τους

22/03/2022

Στο παρόν άρθρο παρατίθεται η Εγκύκλιος με θέμα "Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εξέταση της επισήμανσής τους." και το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής ελέγχων

Κεντρικό αρχείο

ΩΣ17465ΦΥΟ-Η10.pdf Μέγεθος: 798 KB