Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Υγειονομικοί έλεγχοι εμφιαλωτηρίων νερού και έλεγχος εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στο εμπόριο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2024

15/03/2024

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια ελέγχων σε εμφιαλωτήρια νερού και σε εμφιαλωμένα νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο