Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Εγκύκλιος για την βελτίωση της πρόσβασης στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης για όλους-Εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 16 της Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829/15-5-2023 ΚΥΑ

14/07/2023