Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης e-bug

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E-BUG, αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν στους μικροοργανισμούς (επιστημονικός όρος) δηλαδή, τα μικρόβια (όρος που χρησιμοποιεί το κοινό), τους βασικούς κανόνες υγιεινής, την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και τα εμβόλια.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-BUG τελεί υπό την επιστημονική ευθύνη του τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Επισημαίνεται ότι, η χρήση του εν λόγω εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είχε εγκριθεί αρχικά κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και με αντίστοιχη έγκριση με το σχετικό (4) έγγραφο για το σχολικό έτος 2017-2018.

Τονίζεται ότι λόγω εξάντλησης των (α) και (β) τευχών του E-BUG, το σχετικό υλικό είναι αναρτημένο στον ιστότοπο www.e-bug.eu, για αξιοποίηση από τους επαγγελματίες υγείας.

Τελευταία άρθρα