Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ)

31/01/2018

Αρχεία

Αντιστοίχιση Θέσης Ευθύνης Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (ΦΕΚ Β' 3197 2017).pdf Μέγεθος: 168 KB
Αντιστοίχιση Θέσεων Ευθύνης ΚΕΘΕΑ (ΦΕΚ Β' 4263 2016).pdf Μέγεθος: 1.9 MB
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των κατ' έτος επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ (ΦΕΚ Β΄ 2191 2017).pdf Μέγεθος: 131 KB
Αντιστοίχιση Θέσεων Ευθύνης ΟΚΑΝΑ (ΦΕΚ Β΄ 48 2017).pdf Μέγεθος: 147.9 KB
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.).pdf Μέγεθος: 184.4 KB
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΟΚΑΝΑ (ΦΕΚ Β΄ 1603 2003).pdf Μέγεθος: 193.1 KB
Τροποποίηση απόφασης σχετικά με την Έγκριση Λειτουργίας Σχολικών Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 18 Άνω του Ψ.Ν.Α. (ΦΕΚ Β 3390 2017).pdf Μέγεθος: 124.9 KB
Έγκριση Λειτουργίας Σχολικων Τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 18 Ανω του Ψ.Ν.Α.(ΦΕΚ Β 3375 2016).pdf Μέγεθος: 170.7 KB
Τροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΟΚΑΝΑ αναφορικά με κριτήρια επιλογής προισταμένων (ΦΕΚ Β' 598).pdf Μέγεθος: 159.5 KB