Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Υπουργικές Αποφάσεις

01/02/2018

Αρχεία

Έγκριση Σκοπιμοτητας ΠΕΠ ΕΣΠΑ.pdf Μέγεθος: 271.2 KB
Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση ΚΕΘΕΑ (ΦΕΚ Β' 577 1987).pdf Μέγεθος: 745 KB
Οργάνωση,Λειτουργία, Διοίκηση ΚΕΘΕΑ (ΦΕΚ Β' 74 1994).pdf Μέγεθος: 856.8 KB
Έγκριση σκοπιμότητας της συνέχισης της λειτουργίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας τουΑριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε Θεσσαλονίκη, Χανιά, Σητεία και Λάρισα για το έτος 2017.pdf Μέγεθος: 137.8 KB
Έγκριση σκοπιμότητας δράσεων ετών 2017 – 2018 του Π.Ε.Θ.Ε.Α. (Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) «ΑΡΓΩ» του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. -Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.pdf Μέγεθος: 156.5 KB
Έγκριση Σκοπιμότητας Υπαγωγής Ψ.Ν.Α. για την απασχόληση των ιδίων ατόμων στο Ειδικό Τριετές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.pdf Μέγεθος: 150.4 KB
Άδεια Χορήγησης Βουπρενορφινης από τη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων Ατόμων ΙΑΝΟΣ.pdf Μέγεθος: 157.7 KB
Έγκριση Σκοπιμότητας της υπαγωγής της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκ. Θεσσαλονίκης ΓΝΘ Παπανικολάου- ΨΝΘ για την απασχόληση των ιδίων ατόμων στο Ειδικό Τριετές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.pdf Μέγεθος: 164.2 KB
«Κατανομή είκοσι (20) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 Άνω) σε εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.3204 2003».pdf Μέγεθος: 123.8 KB
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), των ζητημάτων στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρ.pdf Μέγεθος: 175 KB