Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022

Υπουργικές Αποφάσεις

01/02/2018

Αρχεία

ΦΕΚ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΨΝΘ.pdf Μέγεθος: 136.8 KB
ΦΕΚ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΧ.pdf Μέγεθος: 155 KB
Άδεια Χορήγησης βουπρενορφίνης στη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης Ναρκωτικών του Γ.Ν. Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ.pdf Μέγεθος: 104.9 KB
Καθορισμός των βασικών αρχών και των προδιαγραφών, των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών, της διαδικασίας και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων του άρθρου 58.pdf Μέγεθος: 154.7 KB
Έγκριση Σκοπιμοτητας ΠΕΠ ΕΣΠΑ.pdf Μέγεθος: 271.2 KB
Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση ΚΕΘΕΑ (ΦΕΚ Β' 577 1987).pdf Μέγεθος: 745 KB
Οργάνωση,Λειτουργία, Διοίκηση ΚΕΘΕΑ (ΦΕΚ Β' 74 1994).pdf Μέγεθος: 856.8 KB
Έγκριση σκοπιμότητας της συνέχισης της λειτουργίας του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας τουΑριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε Θεσσαλονίκη, Χανιά, Σητεία και Λάρισα για το έτος 2017.pdf Μέγεθος: 137.8 KB
Έγκριση σκοπιμότητας δράσεων ετών 2017 – 2018 του Π.Ε.Θ.Ε.Α. (Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) «ΑΡΓΩ» του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. -Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.pdf Μέγεθος: 156.5 KB
Έγκριση Σκοπιμότητας Υπαγωγής Ψ.Ν.Α. για την απασχόληση των ιδίων ατόμων στο Ειδικό Τριετές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.pdf Μέγεθος: 150.4 KB
Άδεια Χορήγησης Βουπρενορφινης από τη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων Ατόμων ΙΑΝΟΣ.pdf Μέγεθος: 157.7 KB
Έγκριση Σκοπιμότητας της υπαγωγής της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκ. Θεσσαλονίκης ΓΝΘ Παπανικολάου- ΨΝΘ για την απασχόληση των ιδίων ατόμων στο Ειδικό Τριετές Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.pdf Μέγεθος: 164.2 KB
«Κατανομή είκοσι (20) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών 18 Άνω) σε εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.3204 2003».pdf Μέγεθος: 123.8 KB
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ), των ζητημάτων στελέχωσης και στέγασης, της δημιουργίας, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Καταγραφής Ληπτών Υπηρ.pdf Μέγεθος: 175 KB