Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Λεξικό Υποβολής Δεδομένων για Προϊόντα Καπνού - TPD Submission Data Dictionary for tobacco products

08/08/2018

Οδηγός ηλεκτρονικής υποβολής για προϊόντα καπνού (ελληνικά)

Guidance on submitting information for tobacco products (greek)


Διαθέσιμος και σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. εδώ - available in all EU languages here

(Guidance on submitting information→ Translation of the reference tables)