Σάββατο, 04 Φεβρουαρίου 2023

Αντικαπνιστική Πολιτική - Σημαντικές Πληροφορίες

02/11/2018

Αποφάσεις 8ης Συνόδου των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού

Αποφάσεις 8ης Συνόδου των Μερών της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού


Σημαντική ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, επισημαίνεται προς το σύνολο των πολιτών και της κοινής γνώμης πως πρόσφατες δράσεις με αυτοπροβαλλόμενους στόχους, όπως ιδρύματα για τη "δημιουργία ενός κόσμου χωρίς κάπνισμα" ουδεμία σχέση έχουν με τις πολιτικές δημόσιας υγείας κατά του καπνού των φορέων που έχουν και την αρμοδιότητα να την προστατεύουν και ούτε αποτελούν ανεξάρτητες ή αντικειμενικές φωνές ενάντια στη μάστιγα της χρήσης των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Οι καταναλωτές καλούνται να είναι επιφυλακτικοί ως προς τους προωθούμενους στόχους, αλλά και τους φορείς από τους οποίους πηγάζουν.


Παρατίθενται σχετικές παραπομπές:

- Ανακοίνωση της Γραμματείας της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού του Π.Ο.Υ. (WHO FCTC), 19/09/2017

- Ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), 28/09/2017

- Δήλωση της Γραμματείας της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (WHO FCTC Secretariat), 16/10/2017