Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία

31/05/2019

Σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ.Υ το οποίο αποτελείται από τα κατωτέρω μέλη, παρακαλούμε τυχόν προτάσεις ή τροποποιήσεις, μπορούν να αποστέλλονται έως τις 10/6/19 το αργότερο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydy@moh.gov.gr.