Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025

Στις 15 Απριλίου παρουσιάστηκε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025, όπως προβλέπει το Άρθρο 3 του Ν.4675/2020, από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Καθηγητή Παναγιώτη Πρεζεράκο. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρευρέθηκε και ο Περιφερειακός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης Dr Hans Kluge, ο οποίος προλόγισε την παρουσίαση του Σχεδίου.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία εκπονήθηκε από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής και την υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας.

Ο κ. Πρεζεράκος επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2021-2025 συνιστά την πρώτη διατομεακή προσπάθεια, που γίνεται στη χώρα μας, προκειμένου να επιτευχθεί στοχευμένη και στρατηγικά σχεδιασμένη πολιτική για τη Δημόσια Υγεία. Αποτελεί μια από τις βασικές προγραμματικές μας δεσμεύσεις και αναπτύσσει εξειδικευμένες και κοστολογημένες δράσεις για όλους τους κρίσιμους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι απειλούν τη Δημόσια Υγεία.

Ο χαρακτήρας του Σχεδίου είναι δυναμικός με την έννοια της συνεχούς προσαρμογής του σε νέες αναδυόμενες υγειονομικές ανάγκες, όπως και σε πρωτοβουλίες και πολιτικές άλλων φορέων πέραν του τομέα της Υγείας.

Όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες του 21ου αιώνα, είναι πλέον αυτονόητο ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της πολιτικής για την Υγεία απαιτεί την ταυτόχρονη συνεργασία όλων των αρμοδίων θεσμών και φορέων για τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας, την αποτροπή των μειζόνων παραγόντων κινδύνου για τη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία, την πρόληψη της ασθένειας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία φιλοδοξούμε να βάλουμε τέρμα στην αποσπασματική και άναρχη ανάπτυξη των υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας και να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην εξέλιξη του ελληνικού κοινωνικού κράτους.

Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες για συλλογή έγκυρων ερευνητικών και επιδημιολογικών στοιχείων περί τη Δημόσια Υγεία, διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτά και επιτρέπουμε – εφαρμοζόμενων των αρχών της δεοντολογίας της έρευνας και της βιοηθικής – την επεξεργασία αυτών ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας αξιόπιστα ερευνητικά συμπεράσματα και αποτελέσματα, βάσει των οποίων θα λαμβάνονται οι σχετικές πολιτικές αποφάσεις. Με αυτό τον τρόπο θα κατορθώσουμε να αποφύγουμε την ατεκμηρίωτη και σπάταλη, ορισμένες φορές, ανάπτυξη των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Τοποθετούμε την πρόληψη στο επίκεντρο της λειτουργίας του κοινωνικού μας κράτους, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει η υπεύθυνη και συνεχής ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα υγείας.

Θεμελιώνουμε ρεαλιστικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και εξασφαλίζουμε την συνέχεια στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τη Δημόσια Υγεία.

Με σύμμαχο όλον τον πολιτικό κόσμο και – κυρίως – τους πολίτες, ευελπιστούμε στην απρόσκοπτη υλοποίηση του Σχεδίου μας, που χαρακτηρίζεται ως δυναμικό, ρεαλιστικό, βιώσιμο, βασισμένο στις ανάγκες των πολιτών και σύμφωνο με τις διεθνείς πολιτικές και πρακτικές στη Δημόσια Υγεία».