Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

ΦΕΚ Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια 2012-2017

02/05/2018

Υ4α/οικ.105494 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3096/Β/2012) «Τροποποίηση της αριθμ.Υ4α/οικ.18051 ΚΥΑ (ΦΕΚ 946/Β/2012) «Τροποποίηση της αριθμ.Υ4α/οικ.85649 ΚΥΑ «Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ»(ΦΕΚ 1702/Β/2011)»

Υ4α/οικ.50142 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1474/Β/2014) «Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ.18051 ΚΥΑ (ΦΕΚ 946/Β/2012) όπως ισχύει»

Α3γ/οικ.76490 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3395/Β/2016) «Επέκταση των ΚΕΝ συγγενών καρδιοπαθειών που αφορούν ασθενείς κάτω των 18 ετών και σε ενήλικες»

Α3γ/οικ.1846 ΚΥΑ (ΦΕΚ 117/Β/2017) Τροποποίηση της αριθμ. Υ4α/οικ.18051 ΚΥΑ (ΦΕΚ 946/Β/2012), όπως ισχύει»