Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

1. Υπουργικές Αποφάσεις - Εγκύκλιοι Γ.Γ. ΥΥΚΑ

19/09/2011

Αρχεία

1.1 Πόρισμα DRGs.pdf Μέγεθος: 202.6 KB
1.2 Γνωμοδότηση ΚΕΣΥ.pdf Μέγεθος: 288.6 KB
1.3 ΦΕΚ 1702 2011 Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ Μέγεθος: 193.6 KB
1.3α Συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υ4αοικ8564927-7-11 για Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ Μέγεθος: 78.5 KB
1.3β ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ, Αρ.Πρωτ.: Υ4α/οικ.100147, 08/9/2011 "Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ (ΦΕΚ 1702/Β'/1-8-11)" Μέγεθος: 75 KB
1.3γ Ορθή επανάληψη Τιμολογίου Ημερήσιου Νοσηλίου στα ΚΕΝ Μέγεθος: 103.5 KB
1.4 Τελικό Σχέδιο Εγκυκλίου Γ.Γ. 17/6/2011 - "Οδηγίες πιλοτικής εφαρμογής KEN-DRGs στο ΕΣΥ από 1-7-2011" Μέγεθος: 49 KB
1.5 Τελικό Σχέδιο Εγκυκλίου Γ.Γ. 29/7/2011 - "Οδηγίες πιλοτικής εφαρμογής KEN-DRGs στο ΕΣΥ από 1-7-2011" Μέγεθος: 43 KB
1.6 Τελικό Σχέδιο Εγκυκλίου Γ.Γ., Αρ. Πρωτ. οικ. 94622, 192011 "Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών για την εφαρμογή KEN-DRGs το 2011" Μέγεθος: 80.5 KB