Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης Αιματολογικών Νοσημάτων

13/01/2018

Αρχεία

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.pdf Μέγεθος: 577.5 KB
B-ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ.pdf Μέγεθος: 644.3 KB
ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ.pdf Μέγεθος: 473.2 KB
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ.pdf Μέγεθος: 677.7 KB
Ph- ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ.pdf Μέγεθος: 1.2 MB
ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ.pdf Μέγεθος: 468.6 KB
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.pdf Μέγεθος: 552.3 KB
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 533.7 KB
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ.pdf Μέγεθος: 441.7 KB
ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ.pdf Μέγεθος: 521.2 KB
ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ ΑΝΟΣΗΣ ΑΡΧΗΣ.pdf Μέγεθος: 475.2 KB
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.pdf Μέγεθος: 457.6 KB
ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ WALDENSTRÖM.pdf Μέγεθος: 486.5 KB
ΜΕΙΖΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ.pdf Μέγεθος: 740.5 KB
ΜΕΙΖΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ.pdf Μέγεθος: 334 KB
ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ.pdf Μέγεθος: 635.6 KB
ΝΟΣΟΣ GAUCHER.pdf Μέγεθος: 637.2 KB
ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ.pdf Μέγεθος: 424.9 KB
ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ.pdf Μέγεθος: 631.6 KB
ΟΞΕΙΑ ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ.pdf Μέγεθος: 471.3 KB
ΣΠΑΝΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.pdf Μέγεθος: 322.9 KB
ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ.pdf Μέγεθος: 396.1 KB
Τ-ΜΗ HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ.pdf Μέγεθος: 1.1 MB
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΜΗ HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ.pdf Μέγεθος: 841.6 KB
ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ ΚΝΣ.pdf Μέγεθος: 634.6 KB
ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ von WILLEBRAND.pdf Μέγεθος: 504.8 KB
ΝΟΣΟΣ von WILLEBRAND.pdf Μέγεθος: 718.6 KB
ΛΕΜΦΟΖΙΔΙΑΚΑ (ΟΖΩΔΗ) ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ.pdf Μέγεθος: 996.3 KB
ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN.pdf Μέγεθος: 926.1 KB
ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΥΑ.pdf Μέγεθος: 828.5 KB
ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ.pdf Μέγεθος: 752.7 KB
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΕΚ ΤΡΙΧΩΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.pdf Μέγεθος: 670.4 KB
ΜΗ ΛΕΜΦΟΖΙΔΙΑΚΑ (ΜΗ ΟΖΩΔΗ) ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ.pdf Μέγεθος: 536.2 KB
ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ.pdf Μέγεθος: 528.1 KB
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ Β-ΜΗ HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ.pdf Μέγεθος: 1015.6 KB