Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

Αποφάσεις

Τελευταία άρθρα

05/12/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 3/251 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.11.2015

Όροι και προϋποθέσεις αξιολόγησης Τμημάτων Νοσοκομείων και Κλινικών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης Κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος MitraClip- κριτήρια επιλογής ασθενών

Αποφάσεις
02/12/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/251 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.11.2015

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ‘‘ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ’’ του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ’’

Αποφάσεις
01/12/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 20/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ.

Μεταφορά μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής από το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Αποφάσεις
30/11/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/258 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/21.10.2016

Επιστημονική σύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) με την επωνυμία ‘‘ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.’’ και το διακριτικό τίτλο ‘‘CLINITEST E.E.’’ με το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ‘‘ΤΖΑΝΕΙΟ’’

Αποφάσεις
30/11/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 18/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Επιστημονική σύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) με την επωνυμία ‘‘ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και διακριτικό τίτλο ‘‘ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.’’, στην περιοχή Πολυγύρου Χαλκιδικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής

Αποφάσεις
30/11/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/257 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/22.7.2016

Αντικατάσταση επιστημονικά υπεύθυνων ιατρών για την εκτέλεση της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής πράξης με την τεχνική γ-knife του τμήματος ακτινοχειρουργικής εγκεφάλου του ιδιωτικού Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών ‘‘ΥΓΕΙΑ Α.Ε.’’

Αποφάσεις
Σελίδα: από 2