Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας – ΚΕΣΥ

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με το Ν. 1278/1982 (105 Α’), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Με τη σύσταση του αντικατέστησε το μέχρι τότε Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Η συγκρότηση του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και η θητεία του είναι τριετής. Αποτελείται από 29 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ. Οι αρμοδιότητες του συμπυκνώνονται ως εξής:
Έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας.
Γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα τρέχουσας πολιτικής, όσον αφορά στην υγεία, που παραπέμπεται σε αυτό και εισηγείται μέτρα για την υλοποίηση των προγραμματικών στόχων.
Παρακολουθεί τη διαδικασία προγραμματισμού, ελέγχει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και εισηγείται διορθωτικά μέτρα.
Έχει κύρια ευθύνη σε κάθε ζήτημα εκπαιδευτικής διαδικασίας των λειτουργών της υγείας.

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων του εξυπηρετείται από μόνιμες επιτροπές με θητεία και από ομάδες εργασίας με συγκεκριμένο έργο.
Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας μπορούν να προσδίδονται στο ΚΕΣΥ και άλλες αρμοδιότητες.

Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας: Μπούμπας Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας Ε.Κ.Π.Α. , Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Αντιπρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας: ΤΖΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Μέλη:

ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Διευθύντρια Α΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, Βιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας – Γενετικής – Νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ιατρός Ορθοπεδικός – Χειρουργός, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.).

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Α΄ Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση: Μακεδονίας 8
Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8208708 ( ώρες λειτουργίας 09.00π.μ. - 14.00μ.μ.- Γραμματεία)
Φαξ: 210 8225888
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : gram.kesy@moh.gov.grΤελευταία άρθρα

05/12/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 16/254 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/18.3.2016

Αναγνώριση της Αιμοδυναμικής Μονάδας της Παν/μιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΔΠΘ/ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ (Οργανική Μονάδα Έδρας Αλεξανδρούπολης) ως κέντρου τοποθέτησης διαδερμικών / ενδοαυλικών αορτικών βαλβίδων

Αποφάσεις
05/12/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 3/251 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.11.2015

Όροι και προϋποθέσεις αξιολόγησης Τμημάτων Νοσοκομείων και Κλινικών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης Κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος MitraClip- κριτήρια επιλογής ασθενών

Αποφάσεις
02/12/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/251 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.11.2015

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς στο Οφθαλμολογικό Τμήμα της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ‘‘ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ’’ του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ’’

Αποφάσεις
01/12/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 20/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ.

Μεταφορά μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής από το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Αποφάσεις
30/11/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/258 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/21.10.2016

Επιστημονική σύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) με την επωνυμία ‘‘ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.’’ και το διακριτικό τίτλο ‘‘CLINITEST E.E.’’ με το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ‘‘ΤΖΑΝΕΙΟ’’

Αποφάσεις
30/11/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 18/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Επιστημονική σύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) με την επωνυμία ‘‘ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και διακριτικό τίτλο ‘‘ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.’’, στην περιοχή Πολυγύρου Χαλκιδικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής

Αποφάσεις
30/11/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/257 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/22.7.2016

Αντικατάσταση επιστημονικά υπεύθυνων ιατρών για την εκτέλεση της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής πράξης με την τεχνική γ-knife του τμήματος ακτινοχειρουργικής εγκεφάλου του ιδιωτικού Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών ‘‘ΥΓΕΙΑ Α.Ε.’’

Αποφάσεις
Σελίδα: από 10