Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας – ΚΕΣΥ

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με το Ν. 1278/1982 (105 Α’), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Με τη σύσταση του αντικατέστησε το μέχρι τότε Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Η συγκρότηση του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και η θητεία του είναι τριετής. Αποτελείται από 31 τακτικά και 31 αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ. Οι αρμοδιότητες του συμπυκνώνονται ως εξής:
Έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας.
Γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα τρέχουσας πολιτικής, όσον αφορά στην υγεία, που παραπέμπεται σε αυτό και εισηγείται μέτρα για την υλοποίηση των προγραμματικών στόχων.
Παρακολουθεί τη διαδικασία προγραμματισμού, ελέγχει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και εισηγείται διορθωτικά μέτρα.
Έχει κύρια ευθύνη σε κάθε ζήτημα εκπαιδευτικής διαδικασίας των λειτουργών της υγείας.

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων του εξυπηρετείται από μόνιμες επιτροπές με θητεία και από ομάδες εργασίας με συγκεκριμένο έργο.
Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας μπορούν να προσδίδονται στο ΚΕΣΥ και άλλες αρμοδιότητες.

Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας: Μίνα Γκάγκα, MD, PhD - Συντονίστρια Διευθύντρια 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής Γ.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Αντιπρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας: Καθηγήτρια Χρυσούλα – Ηλιάνα Νικολάου

Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση: Μακεδονίας 8
Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8208708 ( ώρες λειτουργίας 09.00π.μ. - 14.00μ.μ.- Γραμματεία)
Φαξ: 210 8225888
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : gram.kesy@moh.gov.grΤελευταία άρθρα

01/12/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 20/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ.

Μεταφορά μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής από το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Αποφάσεις
30/11/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/258 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/21.10.2016

Επιστημονική σύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) με την επωνυμία ‘‘ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.’’ και το διακριτικό τίτλο ‘‘CLINITEST E.E.’’ με το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ‘‘ΤΖΑΝΕΙΟ’’

Αποφάσεις
30/11/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 18/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Επιστημονική σύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ) με την επωνυμία ‘‘ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ και διακριτικό τίτλο ‘‘ΝΕΦΡΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.’’, στην περιοχή Πολυγύρου Χαλκιδικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής

Αποφάσεις
30/11/2016

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 7/257 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/22.7.2016

Αντικατάσταση επιστημονικά υπεύθυνων ιατρών για την εκτέλεση της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής πράξης με την τεχνική γ-knife του τμήματος ακτινοχειρουργικής εγκεφάλου του ιδιωτικού Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών ‘‘ΥΓΕΙΑ Α.Ε.’’

Αποφάσεις
Σελίδα: από 7