Κυριακή, 04 Ιουνίου 2023

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας – ΚΕΣΥ

Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με το Ν. 1278/1982 (105 Α’), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Με τη σύσταση του αντικατέστησε το μέχρι τότε Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Η συγκρότηση του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και η θητεία του είναι τριετής. Αποτελείται από 29 τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται από την ολομέλεια του ΚΕΣΥ. Οι αρμοδιότητες του συμπυκνώνονται ως εξής:
Έχει ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εθνικής στρατηγικής στον τομέα υγείας και την υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Υγείας.
Γνωμοδοτεί σε κάθε θέμα τρέχουσας πολιτικής, όσον αφορά στην υγεία, που παραπέμπεται σε αυτό και εισηγείται μέτρα για την υλοποίηση των προγραμματικών στόχων.
Παρακολουθεί τη διαδικασία προγραμματισμού, ελέγχει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και εισηγείται διορθωτικά μέτρα.
Έχει κύρια ευθύνη σε κάθε ζήτημα εκπαιδευτικής διαδικασίας των λειτουργών της υγείας.

Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων του εξυπηρετείται από μόνιμες επιτροπές με θητεία και από ομάδες εργασίας με συγκεκριμένο έργο.
Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας μπορούν να προσδίδονται στο ΚΕΣΥ και άλλες αρμοδιότητες.

Πρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας: Μπούμπας Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας Ε.Κ.Π.Α. , Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Αντιπρόεδρος Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας: ΤΖΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ, Ιατρός Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Μέλη:

ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Διευθύντρια Α΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ».

ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, Βιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας – Γενετικής – Νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ιατρός Ορθοπεδικός – Χειρουργός, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.).

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Α΄ Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Επικοινωνία

Ταχ. Δ/νση: Μακεδονίας 8
Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8208708 ( ώρες λειτουργίας 09.00π.μ. - 14.00μ.μ.- Γραμματεία)
Φαξ: 210 8225888
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : gram.kesy@moh.gov.grΤελευταία άρθρα

18/05/2017

Υπουργική Απόφαση για απόφαση 5/260 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/10.2.2017

Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης της Οργανικής Μονάδας της έδρας Ηράκλειο ΠΑ.Γ.Ν.Η. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», ως εκπαιδευτικών κέντρων πλήρους εξειδίκευσης [δύο(2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

Αποφάσεις
18/05/2017

Κοινή Υπουργική Απόφαση για απόφαση 16/246 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/25.6.2014

Εγκατάσταση και λειτουργία της Θεραπευτικής Κλινικής μετά του Ομώνυμου Εργαστηρίου, καθώς και της Α΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οργανική μονάδα της έδρας του ενιαίου ΝΠΔΔ: Γενικό Νοσοκομείο ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’’

Αποφάσεις
16/05/2017

Υπουργικές Αποφάσεις για απόφαση 5/256 Ολομέλειας ΚΕΣΥ/24.6.2016

Αναγνώριση του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Φορέας ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

Αναγνώριση του Κλινικού Εργαστηρίου Ακτινολογίας του Π.Γ.Ν.Π. ‘‘ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ’’ ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Πλήρους Εξειδίκευσης [δύο (2) έτη] στην Επεμβατική Ακτινολογία

Αποφάσεις
Σελίδα: από 9