Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Προώθηση Ανακοίνωσης Διοικητή Γ.Ν Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

27/10/2011

Αθήνα, 27.10.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» με τη σύμφωνη γνώμη της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα των εμπλεκομένων Παιδοκαρδιοχειρουργών όπως παράβαση δεοντολογίας και παράβαση ιατρικού κώδικα, αποφάσισε την παραπομπή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών της 1ης Υ.Πε Αττικής.

Στους εν λόγω Ιατρούς επιβλήθηκε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους.

Εκ της Διοικήσεως

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ