Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή «Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας

07/10/2019