Κυριακή, 22 Μαΐου 2022

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης τηλεφωνικών κλήσεων μέσω της γραμμής 1142

22/01/2020

Διακήρυξη 01/2020