Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης τηλεφωνικών κλήσεων μέσω της γραμμής 1142

22/01/2020

Διακήρυξη 01/2020