Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2022

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) Κ.Υ. Υπουργείου Υγείας

07/10/2019