Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) Κ.Υ. Υπουργείου Υγείας

07/10/2019