Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης συστημάτων IP τηλεφωνίας (VoIP) και IP τηλεομοιοτυπίας (FolP) Κ.Υ. Υπουργείου Υγείας

07/10/2019