Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το έργο ‘’Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης κατά το στάδιο Ωρίμανσης και Εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διατροφής και Άθλησης’’