Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το έργο ‘’Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης κατά το στάδιο Ωρίμανσης και Εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διατροφής και Άθλησης’’