Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το έργο ‘’Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης κατά το στάδιο Ωρίμανσης και Εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διατροφής και Άθλησης’’