Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022

«Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το έργο ‘’Σχέδιο Επικοινωνίας του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διατροφής και Άθλησης’’