Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

«Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το έργο ‘’Σχέδιο Επικοινωνίας του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διατροφής και Άθλησης’’