Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

«Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το έργο ‘’Σχέδιο Επικοινωνίας του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διατροφής και Άθλησης’’