Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Προκήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το έργο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης Δράσεων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διατροφής & Άθλησης» του Ε.Π. «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

01/08/2011